Choď na obsah Choď na menu
 


Súčasnosť

 Súčasné obdobie vo vývine spisovnej slovenčiny datujeme od roku 1939.

- 14. marec 1939 - Slovenský snem vyhlasuje Slovenský štát

- 1942 - Zákon o Slovenskej akadémii vied a umení

- Pravidlá slovenského pravopisu 1940, 1953

- Správna výslovnosť slovenská

 

Novšia etapa

V najnovšej etape vývinu spisovnej slovenčiny nastala kvalitatívne nová etapa vo vedeckom výskume slovenčiny. 

- umožnil sa kvantitatívny aj kvalitatívny rast pracovníkov v jazykovede ako aj viacerých jazykovedných pracovísk na vysokých školách na Slovensku. 

- po roku 1945 sa výsledky jazykovedného výskumu sústavne uverejňovali v troch až štyroch jazykovedných časopisoch a iných periodikách, v zborníkoch, slovníkoch a pod. 

- všetky významné kodifikačné diela sa vypracovali za účati odborníkov z vysokých škôl, prípadne aj ďalších pracovníkov.