Choď na obsah Choď na menu
 


Štúrovské obdobie

Štúrovským obdobím nazývame etapu dejín spisovnej slovenčiny od roku 1844 keď bola na zhromaždení Tatrína v Liptovskom Mikuláši oficiálne schválená kodifikácia štúrovskej slovenčiny až po rok 1852, kedy vyšla Krátka mluvnica slovenská, v ktorej sa za spisovný jazyk uzákonila "opravená podoba slovenčiny". Išlo o menšie úpravy pôvodnej štúrovčiny v pravopise aj v gramatike. 

Táto kodifikácia spisovnej slovenčiny bola vystavaná na základe kultúrnej stredoslovenčiny, ktorá bola pestovaná v ľudovom prostredí v podobe slovesného folklóru.

9stur2.jpg

 

Aký bol pravopis?

- všade sa píše i/í

- rozdiel medzi zvukmi d, t, l - ď, ť, ň sa graficky vyznačuje (ňič)

- ô sa píše ako uo (slovenskuo)

- dvojhlásky ia, ie sa píšu ako ja, je (žije)

 

V hláskosloví.....

- nemá ľ (něděla)

- nemá ä (iba a a e)

- nemá iu ale používa sa ú

- nemá é ale použva sa je (dobrjemu)

- striktné dodržiavanie rytmického zákona

 

V tvarosloví....

- tvar uvať namiesto ovať (obeduvať)

- adjektíva stredného roku sg,, v N a A - dobruo namiesto dobré

- N sg. typu zdravja namiesto zdravie