Choď na obsah Choď na menu
 


Matičné obdobie

Toto obdobie vymedzujeme rokmi 1863, kedy bola založená Matica slovenská a rokom 1875, kedy bola násilne zatvorená príkazom maďarských vládnych úradov. 

V Matici slovenskej bolo zriadené jazykovedné oddelenie pod vedením M. Hattalu. Jeho cieľom bolo starať sa, regulovať, upravovať a zdokonaľovať podobu spisovnej normy slovenčiny. Zároveň sa staralo o vydávanie príručiek spisovnej slovenčiny a o výskum jazyka. 

prv_budova_matice_slovenskej.3.jpg

Rozširovanie jazyka:

- vydanie Hattalovej Mluvnice jazyka slovenského a Skladby jazyka slovenského

- vydanie slovenskej gramatiky v nemčine od Viktorina, ktorá mala slúžiť širokej verejnosti

- vydanie učebnice Slovenská mluvnica pre gymnáziá, reálky, praeparandie a vyššie oddelenie hlavných škôl od F. Mráza

 V pláne bolo aj vydať slovník slovenského jazyka, ale Maticu zavreli a nestihlo sa to uskutočniť.