Choď na obsah Choď na menu
 


Cesta Slovákov k svojmu vlastnému jazyku nebola vždy jednoduchá, a tak si v prehľadnej periodizácii pripomeňme jednotlivé obdobia:

1. PREDSPISOVNÉ OBDOBIE

1. 1. Ranné predspisovné obdobie

        - Staroslovienčina

 

1. 2. Staršie a mladšie predspisovné obdobie

         - Latinčina na Slovensku

         - Čeština na Slovensku

         - Slovakizovaná čeština

         - Kultúrna slovenčina v predspisovnom obdobie

                    - kultúrna západoslovenčina

                    - kultúrna stredoslovenčina

                    - kultúrna východslovenčina

 

2. SPISOVNÉ OBDOBIE

         - Bernolákovské obdobie

         - Štúrovské obdobie

         - Reformné obdobie

         - Matičné obdobie

         - Martinské obdobie

         - Medzivojnové obdobie

         - Súčasnosť