Choď na obsah Choď na menu
 


Staršie a mladšie predspisovné obdobie

17. 12. 2013

 

Inak toto obdobie možno nazvať aj etapa kultivovania slovenčiny v predspisovnom období od začiatku 11. storočia do konca 18. storočia.

Staršie predspisovné obdobie

Toto obdobie je charakterizované kultivovaním slovenčiny v ústnej podobe alebo výskytom slovakizmov v latinských a českých písomnostiach. 

 Mladšie predspisovné obdobie

V tomto období popri kultivovaní slovenčiny v ústnej podobe sa začína utvárať už aj písaní forma kultúrnej slovenčiny a taktiež sa začínajú objavovať aj prvé tlačené texty v súdobej slovenčine. 

Osobitným znakom tohto obdobia je aj prijatie bublickej češtiny evanjelickými synodami za bohoslužobný a úradný jazyk evanjelickej cirkvi, ďalej je to proces slovakizácie češtiny a postupný ústup latinčiny. 

 Latinčina na Slovensku

Po rozpade Veľkej Moravy nastali nepriaznivé podmienky pre vývin jazyka. Po vzniku Uhorského štátu sa ako jazyk vedy a písomností začala používať latinčina.

Čeština na Slovensku

Prenikala na naše územie v 15. storočí. Využívala sa predovšetkým v úradnom styku, aj keď oficiálnym úradným jazykom bola ešte vždy latinčina. Písalo sa teda po latinsky a po česky, ale hovorilo sa domácim slovenským jazykom, ktorý bol nositeľom slovenskej národnej kultúry. 

Kultúrna slovenčina

Kultúrna západoslovenčina - západoslovenský variant kultúrnej predspisovnej slovenčiny. Vznikol a naďalej sa rozvíjal na západnom Slovensku na základe reči západoslovenského typu, reči ľudovej, vzdelaneckej a neskôr aj mestskej.

Kultúrna stredoslovenčina - vznikla na strednom Slovensku na základe ľudovej reči, reči mešťanov, domácej drobnej šťachty, zemanov a vzdelancov. Vznik jej ústnej podoby súvisí s najstaršou tvorbou ľudového folklóru.

Kultúrna východoslovenčina - formovala sa na základe reči vzdelancov  mešťanov na východe Slovenska.