Choď na obsah Choď na menu
 


Ranné predspisovné obdobie

17. 12. 2013

 

Ranné predspisovné obdobie vymedzujeme 9. a 10 storočím - je to obdobie kedy sa slovenčina začína konštituovať ako samostatný slovanský jazyk. Reč našich predkov v tomto období sa kultivovala v ľudovom, dvorskom a vzdelaneckom prostredí. 

Ľudové prostredie - vznikali rôzne žánre folklórnej a rituálnej slovesnosti

Dvorské prostredie - kultivovanie v súvislosti so spravovaním veľkokniežactva predovšetkým na panovníckom dvore, ale aj v kniežacích dvoroch. 

Vzdelanecké prostredie - existencia učilišťa s učiteľským zborom, v ktorom boli znalci klasických jazykov.

 Staroslovienčina

Poznáme ho ako kultúrny jazyk slovanského pôvodu, ktorý si Konštantán a Metod zvolili na svoje účinkovanie na Veľkej Morave a v Panónii. Pôvodom je to južnoslovanský jazyk, ktorého základom bolo nárečie macedónskych Slovanov z okolia Solúna.

Hlaholika - je to písmo, v ktorom boli napísané pôvodné staroslovienske texty a niektoré ich odpisy. Jeho základom bola kurzíva malej gréckej abecedy doplnená písmenami hebrejského a samaritského pôvodu

 

hlaholika.jpg

Cyrilika - písmo, ktorým boli napísané odpisy pôvodných hlaholských staroslovienskych písomností alebo nové písomnosti. Vznikla úpravou veľkých písmen gréckej abecedy a prispôsobením niektorých písmen hlaholiky.

Ukážka textu v cyrilike